Tovning

Sedan några år tillbaka tova jag i ull

som är både spännande och en motsats till skapandet i hårda metaller.

Här är det främst alla vackra färger som lockar.